Skoči na glavno vsebino
+386 (0)2 88 79 700

Učbeniški sklad

Učbeniški sklad je v skladu z ZOFVI in Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov ustanovljen zato, da učenkam in učencem zagotovimo učbenike, ki jih potrebujejo pri pouku.

Starši se sami odločijo, ali bodo svojemu otroku učbenike kupili ali si ji bodo izposodili v šoli. Izposojevalnino sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.

Ob izteku šolskega leta je treba učbenike vrniti nepoškodovane. Če je kateri poškodovan ali uničen, je treba v skladu s 5. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov plačati odškodnino.

V začetku junija bodo učenci dobili naročilnice za izposojo učbenikov. Kdor si bo želel izposoditi učbenike iz učbeniškega sklada, mora naročilnico vrniti do navedenega datuma, saj lahko šola le tako zagotovi ustrezno število učbenikov za naslednje šolsko leto.

Učenci prejmejo učbenike prve šolske dni v prihodnjem šolskem letu oz. takrat, ko pričnejo z učnim predmetom (pri fleksibilnem urniku). Učbenike jim razdeli razrednik (1.-5. razred) oz. učitelji (za učne predmete, ki jih poučujejo).

Upravljavka učbeniškega sklada: mag. Urška Samec

Dostopnost