Skoči na glavno vsebino
+386 (0)2 88 79 700

Nadarjeni učenci

ODKRIVANJE NADARJENOSTI

Delo poteka v skladu s konceptom odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci, ki ga je leta 1999 sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje.

»Nadarjeni ali talentirani so tisti otroci, ki so bodisi na predšolski stopnji, v osnovni ali srednji šoli pokazali visoke dosežke ali potenciale na intelektualnem, ustvarjalnem, specifično akademskem, vodstvenem ali umetniškem področju in ki poleg rednega šolskega programa potrebujejo posebej prilagojene programe ali aktivnosti (Travers, Elliot in Kratochwill).«

Odkrivanje nadarjenih učencev poteka v treh fazah. Za ogled katere so te tri faze, kliknite na naslednjo povezavo: Odkrivanje nadarjenosti po fazah.

OBLIKE DELA Z NADARJENIMI UČENCI:

 • individualizacija in diferenciacija pri pouku,
 • dodatni pouk pri različnih predmetih,
 • izbirni predmeti,
 • individualizirani programi za delo z nadarjenimi,
 • priprava za udeležbo na tekmovanjih,
 • različna športna tekmovanja,
 • likovni in literarni natečaji,
 • seminarske naloge,
 • raziskovalne naloge,
 • bralna značka, bralna značka pri tujih jezikih,
 • interesne dejavnosti,
 • dnevi dejavnosti,
 • kreativne delavnice,
 • sodelovanje na šolskih prireditvah,
 • tabor za nadarjene,
 • nagradni izlet,
 • hitrejše napredovanje,
 • osebno svetovanje učencem in staršem.
Dostopnost