Skoči na glavno vsebino
+386 (0)2 88 79 700

Šolska skupnost

Šolsko skupnost sestavljajo predstavniki posameznih oddelčnih skupnosti, ki so bili izvoljeni v svojih razredih v začetku šolskega leta. Šolsko skupnost vodi Leja Praprotnik.

Cilji in naloge v tem šolskem letu 2023/2024:

 • Izvolitev odbora šolske skupnosti.
 • Sprejemanje letnega programa.
 • Seznanjanje učencev z nalogami in dogovori, sprejetih na šolski skupnosti (oglasna deska, pri urah oddelčne skupnosti).
 • Zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti v zvezi s programom pouka, dni dejavnosti, ekskurzij, interesih dejavnosti, prireditev in drugih dejavnosti, ki jih organizira šola.
 • Spremljanje uresničevanja pravic in dolžnosti učencev ter opozarjanje ravnatelja na morebitne kršitve pravic učencev.
 • Sodelovanje pri sprejemu prvošolčkov v šolsko skupnost.
 • Organizacija šolskih plesov.
 • Urejanje informacijske table šolske skupnosti.
 • TEDEN OTROKA – letošnji teden otroka bo med 3. in 9. oktobrom na temo »SKUPAJ SE IMAMO DOBRO!«. 
 • Načrtovanje in organizacija skupnih akcij (zbiralne akcije, akcije čiščenja okolice šole ipd.).
 • Organizacija in izvedba »VALENTINOVE POŠTE«.
 • Analizirali bomo učni uspeh v posameznih oddelkih ob koncu redovalnih obdobij.
 • Pogovarjali se bomo o delu in problemih, ki se pojavljajo v posameznem oddelku ter iskali ustrezne rešitve za reševanje nastalih težav.
 • Oblikovanje predlogov za pohvale, nagrade in priznanja učencem.
 • Opravljanje drugih nalog, za katere se skupaj dogovorimo v skladu z LDN šole.
 • Evalvacija dela šolske skupnosti (realizacija, učinkovitost, rezultati).

Program dela šolske skupnosti bodo dopolnili s predlogi, pobudami in idejami učencev.

Dostopnost