Skoči na glavno vsebino
+386 (0)2 88 79 700

Z učenci  6. razreda smo najprej na dvorišču šole načrtali dm2 in m2 ter zakoličili ar, da so dobili predstavo o velikosti enot.

Po malici so reševali naloge iz merjenja z NPZ, nato so izvedli Matematični potep po Breznu. Matematični potep smo sestavili v okviru izbirnega predmeta Matematična delavnica. Učiteljica je osnovo prilagodila glede na znanje posameznega razreda.

Takole so se šestošolci nagnetli na 1 kvadratni meter

Učenci 7. razreda pa so najprej izvajali poskuse – merili so maso, dolžino, prostornino, tudi telesom nepravilnih oblik. Nato so izvedli tudi Matematični potep po Breznu.

Učenci 9. razreda so izdelovali projektno nalogo Sestavljeno geometrijsko telo. Telo so večinoma naredili doma, v šoli so načrtovali projekcijo, skice ter mreže in računali zahtevane površine in prostornine glede na navodila.

Učencem je bil dan dejavnosti všeč, saj so se z merjenjem (in še drugimi temami pri Matematičnem potepu) srečali na praktičen način. Naloge bomo pregledali pri urah matematike, predvidoma ob koncu šolskega leta.

Pohvaliti je potrebno učence, ki so (razen redkih izjem) zelo zavzeto reševali naloge (računali, iskali matematiko po Breznu …) in sodelavce, ki so skrbno nadzirali/vodili njihovo delo.

Vodja dneva dejavnosti Irena Jelenko, prof

Dostopnost