Vsi prispevki, ki jih je objavil/a Urška Samec

Mednarodni mesec šolskih knjižnic – oktober 2020

Oktober je mesec, ko praznujejo šolske knjižnice po vsem svetu – in tudi na naši šoli je tako. Letošnja tema mednarodnega meseca šolskih knjižnic je ISKANJE POTI DO ZDRAVJA IN DOBREGA POČUTJA in se nanaša na izzive, ki nam jih prinaša nova realnost – življenje in sobivanje s svetovno pandemijo koronavirusa. S praznovanjem želimo slovensko javnost opozoriti na delo šolskih knjižnic in izpostaviti njihov pomen pri pridobivanju in povezovanju znanja, omogočanju empatije, razvijanju domišljije, treningu socialnih veščin učencev ter vzpostavitvi pozitivnega odnosa do knjižnic in branja.

Letos smo začeli z branjem knjig za BRALNO ZNAČKO 17. septembra, ko praznujemo dan zlatih knjig.

Tudi na naši šoli se bomo pridružili mednarodnemu praznovanju z naslednjimi dejavnostmi:

 1. Na spletni strani šolske knjižnice/šole bomo predstavili mednarodni mesec šolskih knjižnic 2020.
 2. Spodbujali bomo branje na najrazličnejše načine:
 • Nacionalni mesec skupnega branja – Beremo skupaj (v okviru projekta smo prijavili kar 12 dogodkov).
 • Bralni klub za mlade bralce.
 • Bralni klub za učitelje.
 • Učenci bodo izdelovali knjižne kazalke, ki prikazujejo pomembnost šolske knjižnice.
 • Sodelovali bomo pri izmenjavi knjižnih kazalk z vrstniki širom sveta v mednarodnem projektu: Bookmark Exchange Project.
 • Bralni nahrbtnik za učence 1. triade (spodbujanje družinskega branja).
 • Bralni »žakelj« za učence 4. in 5. razreda.
 • Kamišibaj v šolski knjižnici.
 1. Projekt Rastem s knjigo (povezali se bomo s splošno knjižnico v Radljah ob Dravi)
 2. Projekt Naša mala knjižnica poteka na naši šoli že vrsto let.
 3. Objavili bomo svoje dogodke in ideje na spletni strani šole/knjižnice.

»En otrok, en učitelj, ena knjiga in eno pero lahko spremenijo svet« (Malala Yusafzai)

Evropski dan jezikov – 26. september

Še nikoli ni obstajalo več možnosti za študij in delo v različnih evropskih državah, vendar pomanjkanje jezikovnega znanja mnogim preprečuje, da bi izkoristili te možnosti.

Globalizacija in različna lastništva v poslovnem svetu od državljanov vse pogosteje zahtevata znanje tujega jezika za učinkovito delo tudi znotraj matične države. Samo angleščina ni več dovolj. 

Evropa je jezikovno bogata – obstaja več kot 200 evropskih jezikov in še veliko več tistih, ki jih govorijo državljani, katerih družine izhajajo iz drugih celin. To je pomemben vir, ki ga moramo prepoznati, uporabiti in ceniti.

Učenje jezikov prinaša koristi mladim in starim – nikoli nismo prestari, da bi se učili jezika in uživali nove možnosti, ki jih to prinaša. Četudi poznamo samo nekaj besed jezika države, kjer smo na obisku (na primer na počitnicah), nam to omogoča navezovanje stikov in nova prijateljstva.

Učenje jezikov, ki jih govorijo drugi ljudje, nam omogoča boljše medsebojno razumevanje in premagovanje kulturnih razlik.

Učenci lahko sodelujete na spletu v raznih jezikovnih igrah in tako bolje spoznate jezikovno raznolikost. POVEZAVA DO IGER.

VSAK se lahko vključi v evropski dan jezikov, četudi samo povabi sosede iz druge kulture na čaj in okrasi hišo z nalepkami in plakati evropskega dneva jezikov. Mogoče se na ta dan še ne boste spremenili v poliglota, vendar boste zagotovo razširili svoja obzorja in to bo za vas zagotovo prijetna in koristna izkušnja.

Mednarodni dan pismenosti in Nacionalni mesec skupnega branja

Od leta 1967 po predlogu Unesca 8. septembra zaznamujemo mednarodni dan pismenosti. Letošnja osrednja tema je učenje pismenosti v krizi covida-19 in po njej.

V ospredju je predvsem učenje pisanja in branja pri mladih in odraslih v povezavi s krizo covida-19.

Med krizo covida-19 v mnogih državah po svetu ni potekal nikakršen učni program za opismenjevanje odraslih, ali pa so bili ti programi prilagojeni, a zato manj učinkoviti.

Po podatkih UNESCA vsaj 773 milijonov odraslih po svetu trpi zaradi pomanjkanja osnovne pismenosti.

Izboljšanje učnega sistema in programov opismenjevanja, ki so se prestavili v virtualno okolje, je nujno potrebno. Ker učitelji doslej niso bili vajeni tovrstnega načina poučevanja, učenci pa ne takšnega načina učenja, je učenje pisanja in branja za oboje postalo še bolj zahtevno.

Kriza je najhuje prizadela pismenost otrok in odraslih, ki nimajo dostopa do spletnih učnih vsebin. Da bi skupaj premostili te težave, je WLF objavila različne peticije in možnosti za donacije, ki bodo manj pismenim posredno omogočile dostop do kvalitetnejših programov opismenjevanja.

Ob mednarodnem dnevu pismenosti sta se uradno začela 3. Nacionalni mesec skupnega branja ter akcija Beremo skupaj.

Posebej nas veseli, da se je letošnji NMSB povezal z najvidnejšo kampanjo na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji – Tednom vseživljenjskega učenja (TVU) – in na nov način povezal promocijo vseživljenjskega učenja z nacionalno kampanjo branja za vse generacije. Spodbujanje branja in negovanje bralne kulture v vseh generacijah in vseh okoljih je neločljivo povezano z učenjem in izobraževanjem v vseh življenjskih obdobjih. Spodbuditi želimo vse partnerje in akterje, da še posebej izpostavijo dogodke, ki so namenjeni skupnemu branju in s tem obogatijo temo skupne akcije v okviru TVU z naslovom Beremo skupaj ­­– za znanje in za zabavo.