Naravoslovni dan: Spoznajmo Slovenijo

Slovenija je moja dežela, lepa, majhna, mogočna. Koliko jo pa zares poznamo? S tem vprašanjem smo se na naravoslovnem dnevu ukvarjali učenci razredne stopnje. Spoznavali smo 5 pokrajin naše države. Vsak razred eno še posebej poglobljeno. Nastale so zanimive predstavitve.

  1. razred: Alpska pokrajina

2. razred: Predalpska pokrajina

3. razred: Obpanonska pokrajina

4. razred: Dinarsko-kraška pokrajina

5. razred: Obsredozemska pokrajina

UČNA GRADIVA in ŠOLSKE POTREBŠČINE za šolsko leto 2021/2022

Spoštovani starši!
V letošnjem šolskem letu vam bomo informacije v povezavi z učbeniškim skladom (sezname učbenikov, delovnih zvezkov) ter ostalih šolskih potrebščin posredovali preko eAsistenta in spletne strani šole.

Z naslednjim šolskim letom ne izpolnjujete več naročilnic za izposojo učbenikov v učbeniškem skladu. Naročilnico izpolnite le v primeru, da ne želite, da si vaš otrok izposodi učbenike iz učbeniškega sklada. Izjema je le prvi razred, kjer starši podpišete naročilnico za vseh devet let šolanja vašega otroka na OŠ.

Seznam z izborom učbenikov, delovnih zvezkov in potrebščin je dostopen tukaj:

BREZNO:

KAPLA:

Izposoja učbenikov je brezplačna, učenci jih bodo prejeli v začetku novega šolskega leta (predvidoma prvi teden v septembru).

Za učence 1.–3. razreda so BREZPLAČNI tudi DELOVNI ZVEZKI, saj sredstva za učence prve triade zagotavlja Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Učenci jih v mesecu avgustu dobijo na dom, zato bodo učenci prejeli tiskane naročilnice, na katere boste zapisali svoj domači naslov. Naročilnice nato prinesite razredničarki ali oddajte v tajništvo šole do 21. 6. 2021. Starši za učence teh razredov kupijo samo šolske potrebščine.

Naročanje delovnih zvezkov in šolskih potrebščin (od 4. do 9. razreda): Starši se sami odločite, na kakšen način in preko katerega ponudnika boste naročili delovne zvezke in ostale potrebščine (splet/papirnica).  Za lažjo odločitev in v pomoč pa vam prilagamo nekaj povezav:

KOPIJA NOVA: https://www.kopija-nova.si/enostavno-narocanje?pmr=10q&pmid=s95r9q6lmuk1

MLADINSKA KNJIGA:

Brezno: https://bit.ly/OŠ-Breznp_Podvelka

Kapla: https://bit.ly/POŠ_Kapla_na_Kozjaku

OFFICE AND MORE: https://www.officeandmore.si/katalog2021/#p=34

PRINTNIK: https://www.printink.si/vse-za-solo

KULTURNI DAN – petek, 11. 6. 2021

V petek, 11. 6. 2021, bodo učenci imeli kulturni dan na temo varne rabe interneta. Na matični šoli so vključeni učenci od 1. do 9. razreda, s podružnice Kapla pa učenci 7., 8. in 9. razreda. Dan dejavnosti bo potekal v obliki delavnic, ki jih bosta izvajali strokovnjakinji za varno rabo interneta iz organizacije SAFE.SI, deloma pa bomo program izvajali tudi sami. Delavnici, ki jo bosta izvedli predavateljici, sta:

1. Spletno nasilje in ustrahovanje

2. Zasvojenosti s sodobnimi tehnologijami

Program, ki ga bomo izvajali učitelji sami: ogled filma na temo varne rabe interneta in pogovor o predvajani vsebini.

Kulturni dan se bo pričel ob 8.00 in končal ob 12.20.